ANALIZA I OBRADA PODATAKA U TURIZMU 2


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN STANKOVIĆ