MARKETING ISTRAŽIVANJE U TURIZMU


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOBAN MELOVIĆ
ANDRIELA VITIĆ-ĆETKOVIĆ

Termin ispita

Termin ispita

Plan rada - 2021/22.