KVANTITATIVNE METODE U TURIZMU


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenata da vladaju kvantitativnim metodama u analizi turističkog prometa

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATIJANA STANOVČIĆ