Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenata da vladaju kvantitativnim metodama u analizi turističkog prometa

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija