STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU II


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sposobnost: razumijevanja koncepta strategijskog upravljanja u turizmu u uslovima globalizacije; analiziranja eksternog i internog okruženja u turizmu u uslovima globalizacije; primjene koncepta strategijskog planiranja u turizmu u uslovima globalizacije; razmijevanja suštine i načina primjene strategija u turizmu u uslovima globalizacije; primjene strategijskog izbora, promjene i strategijske kontrole u uslovima globalizacije; strategijskog upravljanja turističkom destinacijom u uslovima globalizacije; strategijskog upravljanja hotelskom djelatnošću u uslovima globalizacije; i strategijskog upravljanja putičkim agencijama u uslovima globalizacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA VUČETIĆ

Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024

Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Besplatne elektronske monografije-udžbenici/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

REZULTATI SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

POLAGANJE ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić