Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sposobnost: razumijevanja i upotrebe koncepta upravljanja razvojem: opšte i specifične turističke politike; posrednicima na globalnom turističkom tržištu, održivog turizma na makro, mikro i mezo nivou; turističkom destinacijom; destinacijom selektivnog turizma; hotelskom djelatnošću; putničkim agencijama; i strategijskim upravljanjem na nivou turističke destinacije, djelatnosti u turizmu i organizacije u turizmu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA VUČETIĆ