GASTROENOLOGIJA U TURIZMU


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA VUJAČIĆ