Neorganska hemija


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: O
Fond: 3+0+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija