Računarstvo II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: VP
Fond: 2+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Veselin2x1S
2P


Brnović Nevena
1x1S
2P

Marković Boris
1x1S
2P