Organska hemija


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: O
Fond: 3+0+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku kursa iz Organske hemije, student će moći da: - objasni načine vezivanja, tipove hibridizacije i elektronske efekte kod organskih jedinjenja; - klasifikuje organska jedinjenja prema funkcionalnim grupama - objasni fizička i hemijska svojstva i reaktivnost organskih jedinjenja na osnovu njihove strukture; - objasni pojavu izomerije kod organskih molekula, vrste izomerija i njihovo značenje; - navede vrste organskih reakcija -usvoji način pisanja i prikazivanja reakcijskog mehanizma; -analizira osnovne reakcijske mehanizme poznajući strukturne i elektronske karaketristike reaktanata koji na njih utiču;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bigović Miljan3x1
4B+12S+18P

3x1
4B+12S+18P
Trubljanin Nevzeta

3x1
4B+12S+18P