Hemijski račun


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student koji je uspješno prošao kroz proces predavanja i vježbi i položio ispit,trebalo bi da: 1. Savlada teorijske osnove kvantitativne hemijske analize, 2. Može da uradi proračun veličina i parametara važnih za rješavanje postavljenog zadatka : - kvalitativno i kvantitativno izražavanje sastava rastvora - izračunavanja na osnovu hemijskih formula i jednačina - ravnotežne konstante - matematički prilaz izračunavanju ravnoteže sistema - sistematski postupak izračunavanju ravnoteže sistema (bilans naelektrisanja i bilans mase)

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vukašinović-Pešić Vesna2x1
3S+10P
2x1
3S+10P