Konstrukcioni materijali u hemijskoj industriji


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razlikuje keramičke, metalne, polimerne i kompozitne materijale 2. Objasni pojam kristalne i amorfne strukture materijala. 3. Interpretira fazne dijagrame sistema značajnih u inženjerskoj praksi 4. Procijeni međusobnu povezanost mikrostrukture, svojstava i proizvodnje materijala 5. Objasni prednosti i nedostatke osnovnih grupa konstrukcionih materijala 6. Zaključi o važnosti sinteze novih materijala u savremenom društvu 7. Primijeni stečena znanja u rješavanju konkretnih računskih problema

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Zlatičanin Biljana3x1
11B+12S+5P
1x1
11B+12S+5P
1x1
11B+12S+5P
Milić Čedomir

0.5x1
11B+12S+5P
Radović Stamenka

0.5x1
11B+12S+5P