Korozija i zaštita materijala


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: objasni mehanizme korozionih procesa; primijeni metode korozionih ispitivanja; procijeni mogućnosti primjene pojedinih materijala u određenoj korozionoj sredini; predloži adekvatan sistem zaštite od korozije u datim uslovima

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šćepanović Jelena3x1
11B+10S+6P


Radonjić Dragan MTF

2x2
11B+10S+6P
Radović Stamenka

2x2
11B+10S+6P