Fizika


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: VP
Fond: 2+1.5+0.5
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jovanović Slobodan2x1
(11+31)B+(1+6)P


Ivanović Krsto
1.5x1
(11+31)B+(1+6)P
0.5x4
(11+31)B+(1+6)P
Veljović Vanja

0.5x4
(11+31)B+(1+6)P