Računarstvo


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: VP
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Veselin2x1
(11+31)B+1P


Brnović Nevena
1.5x2
(11+31)B+1P

Marković Boris
0.5x2
(11+31)B+1P