Analitička hemija I


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+0+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Blagojević Nada2x1
31B+1P


Vukanović Snežana

3x2
31B+1P
Vuksanović Gordana

3x2
31B+1P