Fizička hemija II


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+1.5+0.5
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bošković Ivana3x1
11B+3S+16P


Mišurović Jana
1.5x1
11B+3S+16P
0.5x1
11B+3S+16P
Milić Čedomir

0.5x1
11B+3S+16P