Organska hemija


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon zavrsenog kursa studenti ce biti u stanju da samostalno pisu jednacine organskih reakcija, da razumiju kako se vrse mehanizmi organskih transformacija, da razlikuju organske reagense i klasifikuju organkse molekule u odgovarajuce klase i setove reakcija a na osnovu funkcionalnih grupa. Nakon prakticnih vjezbi, studenti ce ovladati osnovnim manipulacijama u organskoj laboratoriji kao i vjestinama dokayivanja i ispitivanja reakcija pojedinih klasa organskih jedinjenja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bigović Miljan3x1
31B+9P

2x3
31B+9P
Trubljanin Nevzeta

2x3
31B+9P