Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA VUJAČIĆ