NJEMAČKI JEZIK I


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će naučiti: 1. Predstaviti sebe i drugoga 2. Da razumije jednostavniji jelovnik i preda porudžbinu u lokalu 3. Da dočeka gosta i ponudi ga hranom i pićem 4. Da komunicira u različitim prodavnicama 5. Da daje naredbe u imperativu

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA DONAT-KRIVOKAPIĆ