TEHNOLOGIJA USLUŽIVANJA U UGOSTITELJSTVU


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student se osposobljava da vlada tehnikama pružanja ugostiteljskih usluga kao i da koristi u praksi ekonomsko-finansijske metode prilikom formiranja cijena hrane i pića

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐURĐICA PEROVIĆ

Rezultati kolokvijuma

Odložena predavanja - prof. dr Sava Janićević