Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student se osposobljava da vlada tehnikama pružanja ugostiteljskih usluga kao i da koristi u praksi ekonomsko-finansijske metode prilikom formiranja cijena hrane i pića

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati kolokvijuma

Odložena predavanja - prof. dr Sava Janićević