SOCIJALNA PSIHOLOGIJA TURIZMA


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Predmet ima za cilj osposobljavanje studenta da razumijevanje osnovne kategorije i osnovne pojmove savremenog društva i socio-psihološke aspekte ljudskog ponašanja u kontekstu poslovnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KRIVOKAPIĆ

Rezultati prvog termina septembarskog roka

Termini januarskog ispitnog roka

TERMINI ISPITIVANJA