Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da na engleskom jeziku: 1. Napiše svoj CV, propratno pismo, prijavi se za posao, pripremi se za intervju 2. Opisuje destinacije i govori o razlozima zbog kojih ljudi putuju 3. Upoređuje hotele, izrazi svoje ideje u cilju preuređenja hotela, napiše opis hotela 4. Rješava pritužbe, napiše pismo izvinjenja, ubijedi klijenta da se odluči za određeni paket aranžman 5. Riješi moguće probleme, riješi problem prekobrojnih rezervacija 6. Obavlja rezervacije putem telefona, odgovara na pisma u kojima se gosti raspituju o pojedinim ponudama

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANELA PEJAKOVIĆ
ALEKSANDRA DRAKULOVIĆ