NJEMAČKI JEZIK V


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će naučiti: 1. Pružiti informacije o turističkim putovanjima. 2. Napisati itinerer za turističko putovanje. 3. Pružati osnovne informacije o hotelu. 4. Odgovoriti na pismenu ili usmenu rezervaciju 5. Sastaviti kratak reklamni materijal

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA DONAT-KRIVOKAPIĆ