UPRAVLJANJE KVALITETOM U HOTELIJERSTVU


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1) Definise ključne pojmove i procese koji su bitni u sistemu upravljanja kvalitetom 2) Prepozna različite dimenzije menadzmenta kvaliteta neophodne za upravljanju kvalitetom usluga 3) Prepozna važnost kvaliteta u postizanju konkurentske prednosti 4) Prepozna standarde u turizmu i njihovu znacajnost za turističke usluge– ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 5) Definise i uporediti elemente integriranog sistema upravljanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA PEKOVIĆ

Obavještenje - ZI 12/02/2024 u 10h

Termin polaganja K1, K2 i popravnih za studente po "starom sistemu"

Obavještenje - Rezultati ZI2 i predlog zaključnih ocjena

Obavještenje - Termin polaganja K2pop. za predmete "starog programa" kod prof. Sanje Peković