Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenata da vladaju osnovama zakonskih propisa EU iz oblasti turizma

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA NIKČEVIĆ