TURISTIČKO PRAVO EU


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenata da vladaju osnovama zakonskih propisa EU iz oblasti turizma

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKAN SLAVKOVIĆ