MARKETING KOMUNICIRANJE U HOTELIJERSTVU


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Razumije ulogu i oblike marketing komuniciranja u hotelijerstvu - Objašnjava osnovne karakteristike marketing komuniciranja u hotelijerstvu - Analizira različite komponente marketing komunikacionog miksa - Upravlja događajima u turizmu i hotelijerstvu - Planira, organizuje i evaluira događaje na nivou turističke destinacije i hotelskog preduzeća

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDRIELA VITIĆ-ĆETKOVIĆ