Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1) Definise kulturni turizam 2) Prepozna znacajnost kulturnog nasljeđa i njegovu važnost za razvoj turizma 3) Objasni specifičnosti kulturnog turizma 4) Objasni funkciju menadžmenta i marketinga u institucijama kulture i umjetnosti 5) Analizira mogućnosti razvoja kulturnog turizma u Crnoj Gori

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA PEKOVIĆ

Obavještenje - Popravni kolokvijuma po "starom sistemu" 20/05/2021 u 11.00h

Obavještenje - K1 06/05/2021 u 11.00h

Rezultati

rezultati

Nova objava - 30.08.2020 20:54

Termini ispita