Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da na italijanskom jeziku: - razumije nejčešće korištene riječi i izraze iz područja neposrednog ličnog interesa i konkretne okoline, ukoliko sagovornik govori polako i razgovjetno. - se služi jednostavnim frazama i prostim rečenicama da bi opisao porodicu, prijatelje i mjesto u kojem živi. - postavlja i odgovara na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama (da se predstavi, izvini, zahvali ili odgovori na izraze zahvalnosti, prihvati ili odbije poziv/ponudu, objasni gdje se šta nalazi u vremenu i prostoru) - pročita kraći tekst i odgovori na pitanja u vezi s njim - napiše kratku razglednicu ili e-mail - ispuni formulare ličnim podacima - se obrati osobi kojoj persira ("Forma di cortesia")

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija