Procjena uticaja na životnu sredinu


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Objasni neophodne parametre značajne za procjenu uticaja - Prepoznaje važne faktore u životnoj sredini - Analizira značajne uticaje procesa zahvata na životnu sredinu - Analizira neophodne mjere zaštite životne sredine i monitoring - Prepoznaje značaj učešća javnosti u postupku procjene uticaja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vuksanović Darko3x1S
17S+1P


Radonjić Dragan MTF
2x1S
17S+1P