Deponije otpada


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: I
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Razumije ključne apekte u upravljanju otpadom, 2. Poznaje nacionalnu legislativu vezanu za deponovanje raznih vrsta otpada, 3. Samostalno definiše procesne operacije u pripremi otpada za deponovanje, 4. Razlikuje opremu, sredstva i tehnike za redukciju otpada, ponovnu upotrebu, reciklažu i deponovanje, 5. Poznaje strukturu, organizovanje i upravljanje deponijama, kao i upravljanje rezultatima interakcije deponije sa okolinom (ocjedne vode, biogas) 6. Utvrdjuje onečišćenje i način tretiranja ocjednih voda u zavisnosti od tipa otpada, 7. Planira korišćenje zemljišta za potrebe deponovanja otpada na trajno održiv način.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vukčević Mira2x1S
15S+2P
2x1S
15S+2P