Analitička hemija


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: O
Fond: 2+3+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vukašinović-Pešić Vesna2x1
45B+12P


Vukanović Snežana

3x3
45B+12P
Vuksanović Gordana

3x3
45B+12P