Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita očekuje se da student: Pravilno tumači osnovne pojmove životne sredine; Analizira negativne i pozitivne uticaje eksploatacije prirodnih resursa u turističkoj destinaciji; Upotrebljava teorijska znanja kao osnovu za razvoj turizma; Kombinuje interdisciplinarsnost i povezuje važnost očuvanja prirodnih resursa u Crnoj Gori kao bitnog elementa kvaliteta života unutar turističke destinacije; Procjenjuje doprinos turizma očuvanju životne sredine; Primjenjuje stečena znanja u različitim društvenim/profesionalnim situacijama vezanim za turizam; Nastavlja samostalno razvijati stečena znanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐURĐICA PEROVIĆ3x1
1P
2x1
1P

Obavještenje - Zaključne ocjene nakon ZI2

Obavještenje - Završni ispit 2

Obavještenje - Završni ispit

Obavještenje - ZOOM konsultacije za završni ispit i ANKETA

Obavještenje - Termin polaganja popravnog drugog kolokvijuma i ZOOM nastava

Obavještenje - Termin polaganja drugog kolokvijuma i ZOOM nastava