NJEMAČKI JEZIK 2


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će naučiti: 1. Govoriti o raznim oblicima stanovanja. 2. Govoriti u prošlom vremenu o svom djetinjstvu. 3. Govoriti o izletima i preporučivati ih. 4. Govoriti o ishrani, davati savjete u imperativu. 5. Sastaviti kraću ponudu za određenu destinaciju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA DONAT-KRIVOKAPIĆ2x1
33B+6P
1x1
33B+6P