Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon obavljene stručne prakse studenti će imati bolje razumijevanje radnih procesa u privredi kao i očekivanih znanja prilikom zapošljavanja i razvijati sposobnosti primjene znanja stečenih u toku obrazovanja na fakultetu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

sanitarni pregled, srijeda 28.02.2018.

Ispit 14.09.

obnovci

Praksa 1, Rezultati usmenog ispita

rezultati nakon popravnog ispita

rezultati završnog ispita sa predlogom ocjena 1.godina