Kristalografija


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon razmatranja i usvajanja teorije difrakcije X-zraka, studenti su upoznati sa eksperimentalnim metodama primjene difrakcije X-zraka u odredjivanju orijentacije monokristalne strukture,strukture polikristalnih agregata,kristalne strukture,mjerenju parametara rešetke,odredjivanja zaostalih napona i drugih mnogobrojnih značajnih praktičnih pitanja.Osposobljeni su da na osnovu prikaza računskih i eksperimentalnih metoda ispitivanja strukture metalnih materijala i njihovim pravilnim izborom,kao i uporedne analize njihove primjenjivosti, prepoznaju mogućnost realizacije pojedinih metoda strukturne analize i stekli su znanja neophodna za potpuno definisanje strukture radi kontrole kvaliteta, projektovanja materijala poboljšanih ili specifičnih svojstava.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jauković Nada3x1
2B
1x1
2B