Industrijska mikrobiologija


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Perović Svetlana PMF2x1
9B+2P

2x1
9B+2P
Ulićević Dragana

2x1
9B+2P