Aseizmičko planiranje i projektovanje


Semestar: 5
ECTS: 2.5
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije osnovne pojmove, kao što su: seizmički hazard, seizmički rizik i povredljivost 2. Definiše različite mjere “veličine zemljotresa”: seizmički intenzitet, magnituda, energija zemljotresa 3. Nabroji i opiše osnovne parametre oscilacija tla kao mjere intenziteta 4. Razumije ponašanje objekata pri seizmičkim dejstvima. Definiše i objasni sopstvenu periodu i prigušenje. Definiše i objasni spektre odgovora. 5. Nabroji i objasni osnovne načine smanjenja seizmičkog rizika. 6. Definiše i objasni osnovne konstruktivne karakteristike: nosivost, krutost i duktilnost. 7. Analizira uticaj različitih horizontalnih konfiguracija objekata na njihovo seizmičko ponašanje. 8. Analizira uticaj različitih vertikalnih konfiguracija objekata na njihovo seizmičko ponašanje. 9. Definiše osnovne konstruktivne sisteme koji primaju seizmička dejstva. 10. Razumije osnovne principe ojačanja postojećih objekata. 11. Definiše i objasni uticaj nekonstruktivnih komponenti na seizmičko ponašanje objekta.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Janković Srđan2x1
43B+32S+16P