Drvene konstrukcije


Semestar: 6
ECTS: 4.5
Status: O
Fond: 2+0.67+1.33
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Poznaje osnovne vrste i karakteristike drveta kao građevinskog materijala. 2. Poznaje principe i specifičnosti primjene, projektovanja, izvođenja i zaštite drvenih konstrukcija. 3. Proračuna nosivost i upotrebljivost, te da dimenzioniše drvene elemente u konstrukcijama u slučajevima osnovnih naponskih stanja. Poznaje probleme stabilnosti drvenih konstrukcija. 4. Poznaje spojna sredstva koja se primjenjuju u drvenim konstrukcijama. Proračuna nosivost i konstruiše osnovne tipove spojeva u drvenim konstrukcijama. 5. Poznaje osnovne proizvode na bazi drveta, te primjenu drveta u kombinaciji sa drugim materijalima (armiranje, sprezanje i prednaprezanje).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šćepanović Biljana2x1
43B+35S+10P


Muhadinović Mladen
0.402x2
43B+35S+10P
0.798x4
43B+35S+10P
Petar Subotić
0.268x2
43B+35S+10P
0.532x4
43B+35S+10P