Osnovi mostova


Semestar: 6
ECTS: 3.5
Status: O
Fond: 2+0.33+0.67
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radovanović Željka2x1
43B+34S+31P


Serdar Nina
0.33x2
43B+34S+31P
0.67x4
43B+34S+31P