Nacrtna geometrija


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Predstavi geometrijske figure i tijela u ortogonalnoj i kosoj projekciji 2. Protumači odnose i metrička svojstva objekata predstavljenih na crtežu 3. Razumije prikaz terena i objekata u kotiranoj projekciji i određuje linije nasipa i usjeka za platformu i put 4. Poznaje svojstva i konstrukciju kocke, tetraedra i oktaedra 5. Odredi presjek geometrijskog tijela sa ravni

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jevrić Marija1.8
11P
1
11P
1
11P
Šćepanović Biljana0.2
11P