Građevinski materijali


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Definiše najvažnije pojmove iz oblasti građevinskih materijala; 2. Prepoznaje građevinske materijale i navodi njihovo porijeklo; 3. Objašnjava značaj i ulogu materijala u građevinskim objektima; 4. Razlikuje osnovne vrste građevinskih materijala i raspoznaje uslove za primjenu; 5. Obrazlaže potrebne procedure ispitivanja građevinskih materijala; 6. Primjenjuje osnovne postupke ispitivanja građevinskih materijala; 7. Izračunava potrebne parametre za ocjenu karakteristika građevinskih materijala; 8. Upoređuje građevinske materijale prema utvrđenim karakteristikama i preporučuje primjenu; 9. Predlaže i organizuje ugradnju osnovnih građevinskih materijala; 10. Procjenjuje i vrednuje ugrađene materijale.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Sinđić-Grebović Radmila3
3P


Kopitović-Vuković Nataša
1
3P
1
3P