Zidane konstrukcije


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+0.5+0.5
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Objasni osnovna pravila i pretpostavke za proračun zidanih konstrukcija; 2. Odabre odgovarajuće materijale za izvođenje zidane konstrukcije; 3. Ovlada principima projektovanja jednostavnih zidanih konstrukcija; 4. Učestvuje u radu gradilišta, te se s razumijevanjem suočava s pitanjima koja se na gradilištu postavljaju i rješavaju; 5. Primjeni principe aseizmičkog projektovanja; 6. Prepozna uzroke oštećnja i izvede metode sanacije ili ojačanja zidane konstrukcije

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radovanović Željka2x1S
7S+14P


Pejović Jelena
0.5x1S
7S+14P
0.5x1S
7S+14P