Menadžment građevinske firme


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+3+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Praktično primijeni stečena znanja iz oblasti menadžmenta i aktivno učestvuje u upravljanju građevinskom firmom. 2. Vlada osnovama teorije sistema i praktičnom primjenom teorije na građevinskoj firmi kao upravljivom poslovnom sistemu. 3. Upoznat je sa modelima upravljanja, finansijskim menadžmentom i službama u građevinskim izvođačkim firmama. 4. Stečena znanja direktno primjenjuje u svim službama građevinske firme.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Knežević Miloš3x1S
14S+2P


Gogić Mladen
3x1S
14S+2P