Gradjevinska mehanika II


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita studenti su usvojili osnovne pojmove mehanike kretanja, značajne za obrazovanje građevinskih inženjera. Vladaju osnovnim zakonima i teoremama dinamike vezanim za mehanička kretanja materijalne tačke, odnosno sistema materijalnih tačaka i tijela.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jovanović Olivera2x1
97B+21P


Drobnjak Ivana
2x2
97B+21P