Energetska efikasnost zgrada


Semestar: 8
ECTS: 4.5
Status: I
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Navede osnovne principe energetske efikasnosti sa aspekta primjene u građevinarstvu; 2. Povezuje grupe Evropskih standarda sa ciljevima realizacije određenih zahtjeva EPBD; 3. Objašnjava postupke proračuna transporta toplote kroz omotač zgrade; 4. Utvrđuje potrebne ulazne parametre za analizu energetskih karakteristika zgrada; 5. Analizira stanje protoka vodene pare i akumuliranja vlage u slojevima omotača zgrade; 6. Ocjenjuje toplotne gubitke i dobitke zgrade i formuliše toplotni bilans; 7. Izračunava potrebnu enegiju za grijanje i hlađenje u zgradama; 8. Utvrđuje i ocjenjuje parametre toplotne stabilnosti zgrada; 9. Procjenjuje energetsku efikasnost zgrade i preporučuje mjere za poboljšanje; 10. Tumači i vrednuje tehničku dokumentaciju za poboljšanje energetskih karakteristika zgrada;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Sinđić-Grebović Radmila2x1
2S


Kopitović-Vuković Nataša
2x1
2S