Upravljanje projektima (k)


Semestar: 8
ECTS: 3
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Učestvuje u timovima koji se bave upravljanjem realizacijom investicionih projekata u građevinarstvu iz oblasti konstrukcija. 2. Praktično primijeni stečena znanja iz oblasti zakonske regulative koja tretira oblast građevinarstva i aktivno učestvuje u izradi gradilišne dokumentacije. 3. Stečena znanja direktno primjenjuje u službi tehničke pripreme i na gradilištu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Knežević Miloš2x1
19B+19S