Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija


Semestar: 8
ECTS: 4.5
Status: I
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije ponašanje čelika kao materijala u uslovima naprezanja preko granice tečenja. 2. Vlada osnovnim seizmički otpornim konstruktivnim sistemima čeličnih zgrada i racionalno prepoznaje polje njihove primjene. 3. Vlada osnovnim pojmovima teorije plastičnosti. 4. Razumije i koristi osnovne metode seizmičke analize. 5. Dimenzioniše elemente u čeličnim konstrukcijama, u proizvoljnoj kombinaciji presječnih sila, u uslovima zemljotresnog opterećenja. 6. Dimenzioniše i konstruiše seizmički otporne veze u čeličnim konstrukcijama.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Aleksić Srđa2x1
3B+5S+2P


Muhadinović Mladen
1.2x1
3B+5S+2P

Petar Subotić
0.8x1
3B+5S+2P