Kolovozne konstrukcije


Semestar: 7
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+0.67+1.33
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kapor Vlado2x1
10B+5S+2P


Mirković Katarina
0.67x1
10B+5S+2P
1.33x1
10B+5S+2P